Do jednych z najważniejszych a przy tym i podstawowych zadań imprez integracyjnych należy budowanie zespołu, czyli Team Building.

Wówczas wynikiem imprezy integracyjnej jest stworzenie porozumienia między pracownikami, dobrej komunikacji, która jest podstawą każdego zespołu. Równie ważna jest budowa więzi interdyscyplinarnych, która nie musi mieć charakteru jedynie zawodowego, ale również może rozgrywać się poza miejscem pracy.

Imprezy integracyjne także stymulują zdrową rywalizację w grupie, co ma również same plusy dla całego przedsięwzięcia. Kolejnym celem imprez mających integrować zespół pracowników jest motywacja, czyli system mający pobudzić zespół do efektywnego wykonywania zleconych zadań i obowiązków.