Imprezy integracyjne stanowią obecnie nieodłączną część prowadzenia biznesu, dobrego działania firmy.

Współczesny marketing, jak i konkurencja na rynku kładą duży nacisk na kształtowanie i rozwój stosunków międzyludzkich panujących w firmach pomiędzy współpracownikami a przy tym i w kontaktach z klientami. Bardzo często imprezy integracyjne połączone są ze szkoleniami pracowników bardzo często tych, którzy są zatrudnieni na okres próbny.

Wówczas tego typu zgrupowania dają możliwość poznania cech charakteru, które nie są widoczne przy rozmowie kwalifikacyjnej ani zawarte w CV.