Wszystkie proponowane zabawy mają integrować, uczyć działania w zespole, dostarczać mocnych wrażeń i potężnego zastrzyku adrenaliny.

Tak naprawdę można wymyślić dowolny scenariusz po prostu najważniejsze jest to, aby pracodawca nie musiał narzekać na swoich pracowników i vice-versa. Imprezy integracyjne przynoszą najlepsze wyniki, jeśli pracownicy przebywają ze sobą np. przez weekend, kiedy to jest dość czasu, aby się dobrze poznać i nawet zaprzyjaźnić.

Przynajmniej raz na pół roku powinny być organizowane takie spotkania gdzie każdy pokarze swoje drugie ja w okolicznościach, które nie są spotykane w biurze, czy podczas pracy.