W ten sposób motywowani do osiągnięcia celu dobrej organizacji, pracownicy są skłaniani również do realizacji celów firmy, gdy ich potrzeby osobiste są realizowane.

Tego typu działania mogą również wyłonić liderów, którzy najlepiej angażują się w dane przedsięwzięcie i najefektowniej je realizują. Wynikiem integracji będzie na pewno komunikacja, mająca wpływ na sprawną organizację pracy, jakość obsługi klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz prawidłowy rozwój współpracy w układach poziomych i pionowych.

W trakcie organizacji imprez integracyjnych bardzo ważnym jest ustalenie pewnych kwestii, które zaważą na całości przedsięwzięcia, czy zakończy się ono sukcesem, nic nie zmieni a może okaże się porażką.