Organizacja tego typu przedsięwzięć należy do bardzo skomplikowanych w zależności od powziętego planu, dlatego też musi być bardzo profesjonalnie przygotowana, jeśli ma przynieść pożądane efekty.

Zwykle organizacją imprez mających integrować grupy pracowników zajmują się wyspecjalizowane firmy, którym zleca się takie zadanie.

Na rynku jest ich wiele a podstawowym ich celem jest poprawa jakości życia wewnętrznego przedsiębiorstwa, a także poprawienie samopoczucia dla jego pracowników również po godzinach pracy. Organizacja imprez integracyjnych wymaga doskonałego przygotowania. Przede wszystkim imprezy tego typu muszą mieć odpowiedni, dobrze opracowany scenariusz. Pod uwagę bierze się nie tylko cele, ale przede wszystkim wiek i umiejętności uczestników.