Ważne koncepcje psychologiczni i ich zarysy:

Koncepcja psychoanalityczna pochodząca od Freuda - stany emocjonalne, popędy, tak więc tanatos oraz eros, kłopoty seksualne. Psychoanaliza zajmuje się podświadomością. Freud sądził, iż człowiek jest, jak jajko: super ego - nakazy, zakazy, powinności, marzenia; ego - kim jesteśmy; id - potrzeby; niemoc dokonania wyboru. Teoria ta wskazywała na ciągłe życie w rozdarciu.

Koncepcja Behawioryzmu polegająca na teorii, iż nie ma życia nieświadomego są jedynie zachowania, a człowiek jest reaktywny. Planem behawioryzmu było badanie reakcji. Znaczący okazuje się konkret - manipulacja człowieka np. prezentami, karą. Wykorzystywanie wzmocnień dobrych i negatywnych by odepchnięcia lub zachęcenia człowieka. Behawioryzm zajmuje się reakcjami na bodźce.

Psychologia poznawcza nazywa się, iż człowiek jest istotą przetwarzającą fakty i tworzy spośród nowe wnioski; posiada tym zdolność wybierania informacji.

Psychologia humanistyczna, tak więc wychowanie bez stresowe, to jest założenie, że człowiek z góry jest dobry; wywyższanie człowieka.

Psychologia egzystencjalna opiera się tym, iż człowiek wypatruje znaczenia życia, dąży do czegoś; wiara jest tutaj prawdą a sens jest myślą przewodnią.

Ogólna koncepcja jest takaż, iż psychologia zajmuje się zachowaniami, a psycholog zajmuje się zachowaniem człowieka w aspekcie świadczenia zawodu, kobiecości, męskości, społeczeństwa, w jakim się znajduje oraz wszystkiego, co ma bezpośredni lub pośredni wpływ na zachowanie.