Niewskazane jest przymuszanie ich do jakiegokolwiek zadania, powinni sami wyrazić chęć działania w grupie i współpracy. To właśnie oni decydują, czy są w stanie sprostać danemu wyzwaniu np. skoczyć z mostu, wejść na skałkę, czy przepłynąć akwen.

Niestety zdarza się, że z tego typu imprez firmowych większość uczestników wróciła niezadowolona z siebie i rozczarowana, gdyż były to zadania nie do pokonania dla nich a jedynie obniżyły ich samoocenę.

W biurze profesjonaliści, a w terenie zaś okazywali się, co najwyżej amatorami pozostającymi daleko w tyle za resztą a to nie jest celem imprezy integracyjnej, aby odkrywanie słabości u innych, lecz by ich wzmocnić w przekonaniu, że mogą więcej niż im się wydaje.