Impreza mająca integrować to działanie przeznaczone zarówno dla nowych pracowników, których należy wdrożyć w życie firmy, jak i dla tych, którzy pracują w niej od lat i należy zapobiec ich znudzeniu i wspomóc nową motywacją.

Podstawowe rodzaje tego typu przedsięwzięć to działania zespołowe, jak wspólna budowa tratwy z materiałów dostarczonych przez organizatorów np. liny, beczki, plastikowe butelki itp., czy też przetrwanie w trudnych warunkach.

Wyłaniają się tu zdolności manualne, współpraca grupy i umiejętność rozplanowania pracy. Do tego rodzaju imprez zalicza się również działania typu wspólna wyprawa i odnalezienie, jakiegoś skarbu lub zdobycie sztandaru innego zespołu.