Osiąga ona prędkość nawet 50 kilometrów na godzinę. Idealny sposób na zbudowanie zaufania w grupie, współpracę i troskę o jednostkę.

Świetną motywacją dla pracowników są organizowane wyjazdy za granicę np. w ramach szkoleń lub kontaktów z innymi firmami o danej specjalności. Podczas imprez integracyjnych bardzo ważnym elementem są szkolenia, które pomagają również w procesie adaptacyjnym. Kadra pracowników zobowiązuje się do brania udziału w takich szkoleniach, które dotyczą jej specjalności.

Podczas stresujących zajęć, w które pracownicy są bardzo zaangażowani należy stworzyć im warunki pozwalające na odnowienie zapasów energii i zrelaksowanie. W tym celu organizowane są szkolenie niekoniecznie bezpośrednio związane z prac.