Tak popularne imprezy integracyjne z masą atrakcji to również wysokie koszty, które ktoś musi ponieść za taką rozrywkę.

W związku z tym, że imprezy tego typu pomagają w zwiększeniu efektywności pracy pracowników, czyli i podatników, pomagają w lepszym związaniu ich z pracodawcą oraz w poprawie atmosfery w pracy koszty ponoszone przez zakład pracy na organizację takich imprez przyczyniają się bezpośrednio do zwiększenia jego przychodów.

Wydatki, jakie ponosi pracodawca na sfinansowanie spotkania dla zatrudnionych należą do tak zwanych kosztów pracowniczych i obejmują przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych.