Następnie wystarczy określić skutki podatkowe takiego wydatku po stronie pracodawcy i w takim przypadku wydatki są wliczane w koszty.