W ocenie urzędu skarbowego wydatki na spotkania integracyjne w lokalach gastronomicznych lub plenerze czy też spotkania okolicznościowe z pracownikami spółki np. takich jak pożegnania osób przechodzących na emeryturę, czy spotkania wigilijne nie są związane z przychodami ani bezpośrednio ani pośrednio, zgodnie z nie mogą, zatem stanowić kosztów uzyskania przychodów i pomniejszać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zatem, wydatki na imprezę integracyjną, której charakter jest ściśle określony nie mogą być sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a wówczas należy rozpoznać kwestię możliwości sfinansowania tych świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych.