Więc ponoszone wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych można wrzucić w koszty. Oczywiście należy wykazać związek tych działań z całym funkcjonowaniem firmy.

Ważnym jest wskazanie, iż koszt ten został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia, czy zachowania źródeł przychodu.

Podstawową kwestią jest wykazanie istnienia związku między poniesionym wydatkiem a prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika oraz to, czy wydatek ten ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Związek wydatku z przychodem może być również pośredni, dlatego łatwiej w tym przypadku go wskazać i uargumentować. Jeszcze kilka lat temu organy podatkowe odmawiały prawa pracodawcom do zaliczenia wydatków poniesionych na imprezy integracyjne do kosztów uzyskania przychodów.