Jednakże należy pamiętać o pewnych warunkach, gdyż, jeśli impreza zostanie sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas uniemożliwia to zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatkach dochodowych, koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną nie są uznawane i nie podlegają wliczeniu w koszty całego przedsiębiorstwa.

Kolejną istotną kwestią decydującą o tym, czy wydatek poniesiony na imprezę integracyjną może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jest charakter takiej imprezy integracyjnej.